Fastighet

Att välja det billigaste elbolaget kan vara en utmaning i dagens varierande elmarknad. Priserna på el varierar beroende på flera faktorer som geografiskt läge, säsong och användarens konsumtionsmönster. För att hitta det billigaste elbolaget är det viktigt att inte bara jämföra priser utan också förstå vilka tjänster som ingår och vilka avtalsvillkor som gäller. Dessutom spelar bolagets trovärdighet och kundservice en stor roll i det långa loppet, särskilt under perioder av hög efterfrågan eller när tekniska problem uppstår.

Varför varierar elpriserna?

Elpriserna påverkas av en rad olika faktorer. Den mest påtagliga är marknadens utbud och efterfrågan. När produktionen av el från förnybara källor som sol och vind är hög, kan priserna sjunka. Men priser kan också variera med årstiderna, eftersom efterfrågan på el är högre under kalla vintermånader jämfört med sommaren. Dessutom påverkas priserna av politiska beslut och regleringar som kan påverka hur energimarknaden opererar. Att förstå dessa faktorer kan hjälpa konsumenter att strategiskt välja när de ska binda sina elpriser eller välja rörliga priser.

Jämföra elavtal och elbolag

Att hitta det billigaste elbolaget kräver mer än att bara titta på kilowattimme-priset (kWh). Det är avgörande att noggrant jämföra elavtalens olika komponenter. Detta inkluderar fasta avgifter, typ av elavtal (fast eller rörligt pris), längden på avtalsperioden, samt eventuella avbrottsförsäkringar och andra tilläggstjänster. Konsumenter bör använda jämförelsetjänster online som erbjuder uppdaterade priser från flera leverantörer för att göra en objektiv jämförelse. Det är också viktigt att läsa kundrecensioner och bedöma bolagens kundtjänst och support.

Förnybara energikällor och deras påverkan på elpriserna

Användningen av förnybara energikällor har ökat markant under de senaste åren, vilket har en direkt påverkan på elmarknaden och elpriserna. Energi från solceller, vindkraft och vattenkraft är inte bara miljövänligare utan tenderar också att sänka elpriserna på lång sikt eftersom de minskar beroendet av fossila bränslen. För konsumenter som är intresserade av att bidra till en hållbar framtid, kan det vara värt att välja ett elbolag som investerar i eller främjar förnybar energi, även om det initialt inte är det billigaste alternativet. Detta kan ge långsiktiga fördelar både ekonomiskt och miljömässigt.

Info

Cykling har blivit ett allt populärare transportmedel, vilket har lett till ökat behov av robusta och funktionella cykelparkeringar i offentliga utomhusmiljöer. Cykelställ som är anpassade för offentlig användning måste vara hållbara, säkra och användarvänliga för att möta de utmaningar som följer med exponering för väder och stöld. cykelställ.org är en informationssida om just cykelställ för offentlig utomhusmiljö.

Cykelställ – material och hållbarhet

Varmgalvade eller varmförzinkade cykelställ är idealiska för offentlig utomhusanvändning. Dessa material är motståndskraftiga mot rost och kan därmed klara av långa perioder utomhus utan att förlora sin funktion eller estetik. Denna typ av cykelställ kan dessutom förlängas med moduler, vilket gör dem flexibla och anpassningsbara till olika miljöer.

Med erfarenhet av att ha levererat cykelparkeringar till en mängd olika kunder, inklusive kommuner, BRF:er och företag, har företaget utvecklat en djup förståelse för vad som krävs för att skapa effektiva cykelparkeringar i offentliga utomhusmiljöer.

Säkerhet och stöldskydd för cyklar

Med ökad försäljning av cykelställ med låsbågar, som möjliggör låsning av cykelramen, adresserar företaget det växande problemet med cykelstölder. Genom att tillhandahålla cykelställ som gör det svårare för tjuven att stjäla cyklarna, bidrar dessa lösningar till en tryggare cykelparkering. För platser med begränsat utrymme erbjuder företaget vertikal parkering och golvlösningar. Vertikal parkering är en platsbesparande lösning som dock kräver en viss ansträngning från användaren. Golvparkering med två våningar är också ett alternativ för platser med begränsat utrymme, men de kräver en högre takhöjd och är mer tidskrävande att använda.

Produkterna är tillgängliga via olika återförsäljare, vilket garanterar att kunder över hela Sverige kan få tillgång till dessa cykelställ. Återförsäljarna erbjuder ett brett sortiment av uteprodukter, inklusive cykelställ och tillhörande utrustning. Cykelställ för offentlig utomhusmiljö är en viktig del av stadsplanering och infrastruktur. Genom att välja rätt material, design och säkerhetsfunktioner kan man skapa hållbara och säkra cykelparkeringar som uppmuntrar fler att välja cykeln som transportmedel, samtidigt som man skyddar dem mot stöld och väderpåverkan.

Info

I Stockholm finns kontorshotell som hyr ut platser per dag, per månad eller per år. Detta i allt från flexibla och öppna lokaler till klassiska kontorsmoduler. Allt för att möta olika företages behov av arbetsplats och platser att hålla möten på.

Bokning av en dag

Olika kontorshotell har olika regler gällande hur lång tid som bokning kan ske. Hos vissa går det att boka enstaka dagar. Det finns även ett par olika alternativ att välja på.

 • Drop-in Cowork
  Ett par företag erbjuder drop-in platser inom Cowork-miljöer. Företagare kan komma med laptop och koppla upp sig på WiFi samt få tillgång till kaffe, skrivare och enklare tjänster. Det blir både ett sätt att jobba ostört samt ett sätt att umgås på fikapauser. Vilka olika tjänster som dessa företag erbjuder kan variera väldigt mycket.
 • Hotellrum
  Flera hotell erbjuder uthyrning av hotellrummen dagtid. Priset är betydligt lägre än vid övernattning. Den som hyr hotellrummet kan förväntas använda skrivbord och toalett men kanske inte får bädda upp sängen osv. På detta sätt krävs minimal städning efter av hotellets personal när kontorsdagen är slut. En hotellkedja som erbjuder detta alternativ i Stockholm hyr ut hotellrum för ca 300 kronor per dag. Det är därmed ca 30 % av priset för att hyra hotellrummet ett helt dygn.
 • Boka möteslokal per timme
  Ytterligare ett alternativ är att hyra möteslokaler. De kan till och med hyras per timme för de som inte behöver lokalen hela dagen. Ett bra alternativ om flera ska träffas för att ha genomgångar, mindre konferenser eller möten. Däremot är det inte ett ekonomiskt alternativ om enbart en person ska jobba en dag.

Bokning en dag i veckan löpande…

Det finns även flera kontorshotell i Stockholm som erbjuder öppen planlösning och arbetsplatser för de som vill sitta på kontor ”några dagar i veckan”. Det kan exempelvis vara möjligt att hyra tillgång till dessa komplex ”3 dagar i veckan” eller ”dygnet runt”. Hur många som ska få tillgång, samt hur stor del av veckan som tillgång ska ges, avgörs av priset.

Se utbud av kontorshotell i Stockholm

Ett stort antal av de fastighetsägare som har kontorshotell i Stockholm annonserar sitt utbud på webbplatser där företag kan söka passande kontor. Detta oavsett om det söks efter ett löpande avtal på stora lokaler eller om det bara handlar om någonstans att sitta en dag i veckan. Ett bra sätt är därmed att börja sökningen på dessa portaler.

Fastighet

Jämför mäklare enkelt utifrån dessa premisser

Många säljare av bostäder jämför mäklare nästan enbart utifrån de olika aktörernas mäklararvode i procent. Visst, arvodet är såklart en viktig faktor som du bör ta hänsyn till när du gör din jämförelse. Men det finns även andra premisser som du bör ta avstamp i för att få en bra uppfattning om vilken fastighetsmäklare som är rätt för just dig. Här tipsar vi om tre saker som du alltid bör göra för att sålla agnarna från vetet!

När du jämför mäklare kan du utgå ifrån följande premisser

Det finns flera saker som du bör ta i beaktande när du jämför mäklare. När du gör en sådan jämförelse kan du med fördel utgå ifrån följande premisser:

 • Ta in flera offerter. Se till att ta in åtminstone tre offerter när du jämför mäklare. Detta för att du ska få ett tillräckligt stort beslutsunderlag.
 • Kika på arvodena. Ta reda på hur stort mäklararvode i procent respektive fastighetsmäklare begär av dig.
 • Läs omdömen om mäklarna. Om du har möjlighet bör du även försöka bilda dig en uppfattning om de olika aktörerna. Detta kan du till exempel göra genom att läsa tidigare klienters omdömen om dem.

Vad tar mäklare i arvode generellt sett?

Det är du som säljer bostaden som betalar mäklararvodet. Detta kände du förmodligen till sedan tidigare så det kommer kanske inte som någon större överraskning. Men vad tar mäklare i arvode generellt sett?

Vanligtvis ligger mäklararvodet någonstans kring 3 % eller åtminstone i den häraden. I egenskap av säljare kan du i vissa fall lyckas förhandla dig till ett lite lägre arvode. Detta gäller inte minst om din fastighet betingar ett särskilt högt pris. Om så är fallet kan du be din fastighetsmäklare att sänka sitt procentuella mäklararvode lite grann. Sannolikheten är stor att denne nappar på betet och går med på att ta en lägre andel av köpeskillingen i arvode.

Det finns såklart även fastighetsmäklare som är benhårda med sitt arvode. I sådana fall kan det vara svårt att förhandla sig till ett lägre sådant. Men det betyder ju inte att du bör avstå från att i alla fall försöka!

Bygg

En takrenovering kan se ut på olika sätt – det går till exempel att byta ut hela taket, punktreparera små skador eller att lägga på en ny och skyddande ytbehandling. Att hålla taket helt och i gott skick är viktigt och det är därför även viktigt att hålla koll efter skador och andra tecken på att det kan behövas åtgärder.

Varningstecken – då behövs en takrenovering

Det kan vara väldigt svårt att upptäcka skador på ett stort tak med blotta ögat och därför är det viktigt att göra grundliga inspektioner med jämna mellanrum. Ett tips är att se över taket en gång per år – till exempel varje höst eller vår. Skador som syns, till exempel i form av skadade pannor, bör åtgärdas så snabbt som möjligt. Att byta ut en eller ett par pannor är dessutom ganska enkelt och kan ses som en enklare form av takrenovering.

Däremot finns även delar av taket där det kan vara klurigare att veta skicket. Är taket till exempel av betong- eller tegelpannor finns en underlagspapp under dessa – vilken har betydligt kortare livslängd än själva pannorna. Ett tips här är därför att lyfta några pannor här och där, för att se att pappen är hel.

Andra varningstecken på att en takrenovering kan börja vara aktuell är:

 • Mögel
 • Takmaterialets livslängd har passerat
 • Fukt- och/eller vattenansamlingar

Alternativ till takbyte

Om taket är i så pass dåligt skick att det behöver bytas så är det inte mycket att göra åt saken, mer än att just byta ut det. Är det däremot i hyggligt gott skick kan det räcka med en enklare takrenovering för att få bukt med skadorna, för att sedan lägga på en ny och skyddande ytbehandling.

Även detta kan ses som en form av takrenovering, då det som sagt både ger ett skydd samtidigt som det ger taket ett snyggare utseende. Färgen och ytbehandlingen som används bildar ett nytt ytskikt som håller vatten och fukt borta, den nya glasiga ytan gör det svårt för mögel och annan påväxt att få fäste och så vidare. Kort och gott kan det vara ett bra alternativ för att slippa lägga om hela taket, om förutsättningarna för åtgärden är rätt.

Bygg

Med totalentreprenad menas att ett företag tar hela ansvaret för en större renovering, exempelvis ett stambyte. Men det finns även olika nivåer inom totalentreprenad visar en jämförelse av företag i Stockholm.

Totalentreprenad – men på olika villkor

I stort sett alla företag som jobbar med stambyte i Stockholm, anger att de erbjuder totalentreprenad. I korthet innebär det att företaget tar hand om samtliga delar inom byggnationen och koordinerar olika yrkesprofessioner så som:

 • Snickare
 • VVS
 • Elektriker
 • Arkitekter (om bygglov krävs)

Kunden har enbart kontakt med sin kontaktperson och kan förlita sig på att företagets garanti gäller oavsett arbete som utförts. Men det behöver inte betyda att det är företagets anställda som utför allt arbete. Istället kan underleverantörer anlitas som i sin tur ställer garantier till de som genomför totalentreprenaden. Vilka det är som anlitas är något som sällan kunden ens får information om.

Det andra alternativet är att företaget har all kompetens inom företaget. Det kan enbart de större företaget uppnå eftersom det krävs ett flertal yrkeskompetenser samt flera anställde inom varje kompetensområde. De företag som är så stora brukar lyfta fram kompetensen som en av deras fördelar. De kan med säkerhet säga att personalen har rätt kompetens samt kan ta ett tydligare grepp över allt från arbetssäkerhet till planering.

Enbart stambyte i Stockholm – eller bredare?

Ännu en punkt som skiljer sig mellan företagen är dess inriktning. Det finns exempelvis ett par företag i Stockholm som enbart genomför stambyte åt sina kunder. Genom att de varje dag genomför dessa arbeten får de mer erfarenhet och kunskap inom området – i alla fall enligt dem själva. Andra byggbolag har bredare inriktning och gör allt från stambyte till takbyte och uppbyggnad av bostäder. Dessa behöver inte utföra ett sämre resultat men som kund är det viktigt att förstå att det finns olika inriktningar hos de företag som erbjuder dessa tjänster.

Som visas ovan arbetar de granskade företagen i Stockholm på något olika sätt. Antingen har de all personal själv – eller så hyr de in underleverantörer. Antingen så har de enbart fokus på denna renovering – eller så utför de ett brett utbud av byggprojekt. Vad som är bäst beror delvis på vad fastighetsägaren vill ha hjälp med och vad som prioriteras.

Info

Äger du en fastighet i Malmö och funderar på relining? I så fall kan idé vara att anlita en reliningkonsult som kan hjälpa till på vägen. Arbetsmetoden är relativt ny i Sverige och av den anledningen kan det vara tryggt att ha ett proffs med – både för rådgivning och praktisk hjälp under processen. Läs mer om vad en sådan konsult kan erbjuda här.

Vad är relining?

Relining är en slags renovering av rör och stammar i fastigheter. Tidigare har den enda lösningen för ”trötta” stammar varit stambyte men med denna relativt nya metod går det att öka på livslängden 10 – 20 år framöver, och på så vis skjuta på det omfattande bytet.

Renoveringen innebär att rören får en ny beläggning på insidan som gör dom täta och fräscha igen – ett arbete som är både billigare och snabbare än att genomföra än just ett stambyte.

Anlita konsult för relining i Malmö

Har du en fastighet med gamla stammar som behöver ses över kan det vara en idé att anlita en konsult som arbetar inom området relining i Malmö. Du får bland annat hjälp med följande:

 • Förstudie – Första steget i processen är att ta reda på stammarnas faktiska status. Kan relining vara en lämplig åtgärd eller inte?
 • Upphandling – Om svaret på ovanstående fråga är ja, och du som fastighetsägare väljer att gå vidare med processen, kan konsulten hjälpa till med upphandlingen för entreprenaden – för att hitta lämplig utförare i Malmö som kan ta sig an jobbet.
 • Projektledning – Konsulten projektleder hela processen från börjar till slut. Här ingår bland annat löpande kontroller och kommunikation med den aktuella entreprenören.
 • Besiktning och inspektion – Arbetet följs upp och kontrolleras regelbundet under hela processen för att säkerställa korrekt utförande och kvalitet. När arbetet är klart sker en inspektion, där alla ledningar dokumenteras på film. Kontroller och filmer granskas sedan av en tredje part, för att se till att arbetet uppfyller dom krav som finns.

Tips!

För den som vill anlita en konsult i samband med relining är ett bra och enkelt tips att leta efter en aktör som är BRIF certifierad. BRIF står för ”Branschföreningen Relining i Fastigheter” och certifieringen ger kunden både trygghet och säkerhet att arbetet utförs på ett korrekt sätt, utifrån dom branschregler som finns. Via dess hemsida går det att hitta certifierade företag i, och närheten av, Malmö.

Info

Ozongeneratorer är maskiner som producerar och utsöndrar ozon. Denna formidabla gas kan användas för att avlägsna odörer inomhus samt i bilar, båtar etc. Det hela sker på molekylnivå, där ozonets molekyler angriper de molekyler som ger upphov till dålig lukt. Därmed är detta det mest effektiva sättet att ta bort dålig lukt på!

Nedan besvarar vi vanliga frågor om denna typ av maskiner!

Svar på vanliga frågor om ozongeneratorer

Dessa är några av de vanligaste frågorna om dessa maskiner:

 • Vad är skillnaden mellan ozongeneratorer och luftrenare? Den förstnämnda maskinen skapar och utsöndrar ozongas för att rena luften och föremålen i rummet. Luftrenaren använder sig istället av ett luftfilter för att fånga in de ämnen i rummet som förorenar luften.
 • Kan de få bort röklukt från ett rum? Ja, dessa maskiner är faktiskt kapabla att utföra det svåra jobbet att ta bort lukten av cigarettrök. Ozonet attackerar de molekyler som får röklukten att stanna kvar i rummet. Därmed kan det även få bort brandrök, matos och andra odörer.
 • Hur lång tid tar det innan ozonet försvinner ur luften? Beroende på hur stor mängd ozongas som produceras tar det mellan en halvtimme och 4 timmar. Generellt sett bör du avvakta 1-2 timmar innan du går in i rummet efter att ha behandlat det med ozongas. Du bör dock följa tillverkarens instruktioner för din specifika maskin.
 • Kan ozongasen få bukt med mögel? Ja, tack vare att en så pass hög koncentration av ozon förs ut i luften kan dessa maskiner neutralisera mögelsporer. Därför används de ofta för just detta ändamål. Med det sagt behöver ytan även rengöras ordentligt efteråt för att möglet ska kunna avlägsnas helt.
 • Hur länge håller ozongeneratorer? Detta beror på vilken maskin du köper och från vilken tillverkare. Den generella livslängden för denna sorts maskiner är cirka tre år. Men det beror bland annat på hur ofta den används och även på andra faktorer.
 • Försvinner lukten av ozon lätt? Ja, lukten av ozon försvinner vanligtvis efter 12-24 timmar från det att behandlingen har avslutats. Om du skulle råka behandla en yta alltför mycket kan det dock ta några veckor innan lukten försvinner.
Info

Undrar du vad som egentligen menas med spotpris på el? Detta begrepp är inte så krångligt som man kanske skulle kunna tro. Det beskriver helt enkelt det pris som gäller för dagen, just nu. Många svenskar har nämligen ett rörligt elpris som följer utvecklingen på Nordpool – vår nordiska elbörs. Där justeras priset timvis utifrån marknadskrafter såsom tillgång och efterfrågan. Det finns dock även andra faktorer som kommer i spel och avgör priset.

Spotpriset är helt enkelt det pris som en elhandlare betalar för att köpa in el från elbörsen. Detta pris ligger sedan till grund för det pris som du själv betalar för den el som du förbrukar. Om spotpriset är högre blir ju även priset ut mot dig som konsument högre!

Dessa faktorer påverkar dagens spotpris på el

Som vi redan har nämnt påverkas dagens spotpris på el av flera olika faktorer. Två exempel på sådana är:

 • Vädret
  Som vi redan har nämnt styr tillgång och efterfrågan elpriset. När vädret är kallt och torrt skjuter priset därför i höjden. Är vädret istället blött och milt går det generellt sett ner. Även vinden påverkar priset då tillgången på el producerad genom vindkraft är större när det blåser mer.
 • Elförbrukning
  En annan faktor som är kopplad till tillgång och efterfrågan är elförbrukningen i landet. Vi syftar då på att efterfrågan på el är högre om dagarna. Detta beror på att många industrier och andra företag som konsumerar mycket el är som mest verksamma just då. Lite senare på dagen är aktiviteten i företagsvärlden lägre och efterfrågan går då ner. Därför är priset som lägst under kvällstid och nattetid.

Priset på el högre i år än i fjol

När man jämför spotpriset på el mellan olika årtal ser man en intressant utveckling. Generellt sett är priset högre under vinterhalvåret än under sommarhalvåret. Detta är dock ingen absolut sanning utan mer av en trend. Men vi kan även se att priset har varit betydligt högre under 2021 än under 2020. Under 2019 låg det genomsnittliga priset oftast någonstans mellan 2020 och 2021 års priser.

Fastighet

Det finns många olika slags fastighetsboxar att välja mellan. Vissa är tänkta för inomhusbruk medan andra är avsedda för montering utomhus. Vissa boxar är stående medan andra hängs upp på väggen. Ytterligare andra är kompakta medan somliga tar större plats. Även designmässigt skiljer sig de olika boxarna åt och vissa har en mer exklusiv design. Gå in på Citypro.se om du vill köpa fastighetsboxar till lägst pris.

Som fastighetsägare har du med andra ord flera faktorer att väga in i ditt köpbeslut. Här kommer vi inte gå in på exakt varenda liten detalj som kan påverka köpet. Vad vi däremot kommer att göra nedan är att diskutera vägghängda fastighetsboxar jämfört med stående sådana!

Fördelarna med vägghängda fastighetsboxar

Tyvärr ökar stölderna av brev i Sverige år för år. Därför är din brevlåda eller ditt brevinkast din allra viktigaste icke-teknologiska resurs. Det är nämligen via denna som du kan bli utsatt för identitetsstöld och annan brottslighet. Av denna anledning är det såklart viktigt att främja en trygg och säker postmottagning!

Risken för stölder av post minskar i fastigheter där fastighetsägaren väljer att montera vägghängda fastighetsboxar. Dessa boxar hängs då upp i trappuppgången i huset och gör det säkrare att ta emot post i fastigheten. Därför är boxarna väldigt populära i flerfamiljshus.

Även stående boxar har förstås många fördelar. Nedan fokuserar vi dock främst på fördelarna med vägghängda boxar. De fördelar som dessa har inkluderar bland annat att de:

 • Gör fastigheten mer tilltalande för de boende. Boxar som hängs upp på väggarna i en fastighet och möjliggör en säker postmottagning är väldigt populära. Därför kan de underlätta för dig som fastighetsägare att locka nya boende till fastigheten samt att behålla de befintliga boende.
 • Skyddar posten från regn och rusk. Hur tråkigt är det inte att fiska upp ett kuvert eller en tidning ur brevlådan bara för att inse att regnet har letat sig in i brevlådan!? Detta är ytterligare en fördel med såväl vägghängda fastighetsboxar som stående sådana: de skyddar din post från vädrets makter.
 • De olika facken är ofta försedda med lås. De boxar som används för att ta emot post i flerfamiljshus har vanligtvis fack som är försedda med lås. Låset gör att endast du själv och dina familjemedlemmar kan hämta er post – den är helt skyddad från dina grannar och från andra utomstående!