Köpa fastighet

Har du bestämt dig för en fastighetstyp och hittat ett lämpligt objekt står du nu inför valet om du ska köpa fastigheten privat eller i bolag. Det finns både för- och nackdelar med bägge formerna. Den som köper en fastighet i bolag får framförallt fördelar vid en framtida försäljning. När en fastighet byter ägare tillkommer en lagfartsavgift på 1,5 procent av fastighetens taxeringsvärde. Denna slipper man om fastigheten ägs av ett bolag. Ytterligare en fördel är att du, om fastigheten ägs av ett bolag, kan utföra en grundlig företagsbesiktning innan köpet för att försäkra dig om att finanserna är i god ordning samt att alla skatter har betalats.

Nackdelen med att köpa i bolag är att eventuella skatteskulder förs över på köparen. Gör du alltså inte en grundlig företagsbesiktning innan köp kan du få en obehaglig överraskning. Detta slipper du dock om du köper som privatperson. Som privatperson kan du också hämta ut dina vinster direkt. I bolaget är dessa inlåsta. Köper du i bolag, finns risken också att du blir dubbelbeskattad om du tar ut vinsterna som utdelning. Detta är återigen något du inte behöver oroa dig för som privatperson.

Den största fördelen med att köpa i bolagsform när du vill investera i kommersiella fastigheter är dock att dina hyresgäster då kan lyfta moms på hyran. Bestämmer du dig då för att investera i bolag, finns det ett antal olika bolagsformer att överväga. Betänk att du inte får starta bolag om du har fått näringsförbud, är försatt i konkurs eller om du har en förvaltare enligt Föräldrabalken.

Kommanditbolag

Denna typ av bolag kräver att minst två privatpersoner eller företag står som ägare. Av dessa måste en av personerna fungera som komplementär. Detta innebär att denna person ansvarar för att bolaget uppfyller alla sina avtal. Komplementären måste alltså betala bolagets skulder om bolagets tillgångar inte räcker till. För att kunna starta ett kommanditbolag krävs inget startkapital, vilket är en av fördelarna. Driver du ett sådant bolag, beskattas dess egenavgifter och inkomst på företagets vinst.

Handelsbolag

Inte heller för att starta ett handelsbolag krävs något startkapital och även här är det nödvändigt att ha två eller fler personer som ägare. I bolaget bär dock alla ägarna, de så kallade bolagsmännen, samma ansvar och alla måste alltså betala bolagets skulder om bolaget får likviditetsproblem. Företagets namn måste innehålla ”Handelsbolag”. Handelsbolags- och kommanditbolagsformen passar alltså dig som tänkt dig att investera i fastigheter tillsammans med någon annan.

Enskild näringsverksamhet

Den här formen passar utmärkt för den som tänkt starta ett mindre företag på egen hand. Det är enkelt att starta en enskild näringsverksamhet och precis som för de tidigare nämnda bolagen krävs inget startkapital. Skillnaden är att ingen annan delägare behövs, samt att bolaget måste startas av en privatperson. Vad den enskilde företagaren dock måste göra är att separera den privata ekonomin från företagets. Företaget får sitt organisationsnummer från ägarens personnummer. Här råder också lägre krav på redovisning och bolaget behöver inte ha en revisor. Ekonomisk rådgivning är ändå en god investering.

Aktiebolag

Aktiebolag skiljer sig från de andra formerna genom att bolaget är ansvarigt för att fullfölja sina avtal, inte ägarna. Ett privat aktiebolag måste dock ha ett startkapital på minst 50 000 kronor, anställa en revisor och ha en styrelse.