Fastighet

Behöver du en mäklare i Höganäs? Här finns flera verksamma aktörer – en av de är Valvet. De startade för 30 år sedan med ett första kontor i Helsingborg. Idag har de expanderat verksamheten och har kontor just i bland annat Höganäs, utöver ett ytterligare antal skånska städer. Här kan du läsa mer om deras verksamhet.

Områden och objekt som mäklare i Höganäs de jobbar med

På sin hemsida konstaterar Valvet att det finns många intressanta byggnader i Höganäs. Till exempel finns flertalet mindre bostadsområden som uppförts av gruvbolaget. Här kan bland annat arbetsbostäderna vid Humle-, Sandflygs, Hultabo- och Rönnagatorna nämnas.

De tar också upp ”Tre Kronor”, som numera är ett kontor, som ett lite senare exempel på arbetarbostäder. Förut fanns här flera lägenheter och byggnaden uppmärksammades kraftigt – så pass att den prisbelöntes vid en utställning i Paris år 1864.

I övrigt skriver de att omfattande upprustning och restaurering har gjorts i den lilla skånska staden på senare år. I synnerhet gäller de byggnaderna vid hamnen. Gator och allmänna platser har putsats upp och ser modernare ut, och i stadens östra delar har man också byggt nytt och modernt.

Möjlighet att sälja ”underhand”

På sin hemsida skriver Valvet om möjligheterna att sälja ”underhand” i Höganäs. De flesta mäklare använder sina resurser för att se till att objekten får så mycket uppmärksamhet som möjligt – men det är långt ifrån alla säljare som önskar att deras hem exponeras. Snarare får de ofta förfrågan om att affären ska ske på ett mer lågmält sätt, och Valvet erbjuder då möjligheten att sälja ”underhand”.

Det kanske är fler än man tror – 25 % av alla hem som de förmedlar byter ägare utan någon vidare marknadsföring.

Att sälja underhand går till såhär:

 • Säljaren tar kontakt med mäklare.
 • Mäklare gör en värdering och kommer överens om ett pris tillsammans med säljaren.
 • De tittar i sitt kundregister och tar kontakt med spekulanter som kan tänkas vara intresserade av objektet i fråga.
 • En visning hålls. Valvet kallar det för ”VIP-Visning”.
 • Om intresse finns, så kommer säljare och köpare överens.

Valvet – snabbfakta

 • Funnits sedan 1991
 • Har 28 medarbetare
 • Har fyra kontor
 • Kontoret i Höganäs ligger på Bruksgatan
 • Har omsatt, i runda slängar, mellan 30 och 36 miljoner kronor de senaste fem åren.
Företag

Det finns flera anledningar till att en företagsvärdering kan vara aktuell. Det kan handla om ren nyfikenhet kring företagets värde, att en delägare ska köpas ut, att företaget ska säljas eller att man funderar på att köpa ett företag. Nedan finns exempel att läsa på hur en sådan värdering kan gå till.

Olika metoder för företagsvärdering

Det kan som sagt finnas flera olika orsaker till att man vill genomföra en företagsvärdering – där resultatet av värderingen visar hur mycket ett företag är eller kan vara värt. Enligt ett exempel från en företagsförmedling som finns i Stockholm är det vanligt att man använder sig av följande metoder för att få fram värdet:

 • Substansvärdering – En vanlig start när ett företag ska värderas är så kallad substansvärdering. Det innebär att man räknar ut substansvärdet – det vill säga skillnaden mellan tillgångar och skulder inom företaget. Detta är en enkel metod som ger ett exakt resultat – åtminstone i dom fall där det är enkelt att hitta marknadspriser för tillgångarna.
 • Avkastningsvärdering – Detta är den vanligaste metoden för företagsvärdering och här utgår man från företagets genomsnittliga resultat från ett par år tillbaka, och något år framåt. Resultatet räknas upp med en faktor, vanligen mellan 3–7 där en låg faktor gör att risken är hög och priset därmed lågt.
 • Marknadsvärdering – En marknadsvärdering är en annan metod för företagsvärdering, där man helt enkelt tar reda på företagets marknadspris. Hur mycket är marknaden, enligt erfarenheter, villig att betala för en liknande verksamhet? Man kan säga att man gör en jämförelse från andra försäljningar och avgör värdet utifrån det.
 • Likvidationsvärdering – Likvidationsvärdering kallas även för slaktvärde och innebär att man tar reda på hut mycket man kan få betalt för företagets tillgångar om verksamheten skulle upphöra. Företagets värde är det som kvarstår när tillgångar har sålts, skulder har betalats och så vidare.

Om man vill ha hjälp med en företagsvärdering, till exempel inför en försäljning, kan man vända sig till en företagsförmedling som kan ta sig an uppdraget. Ett bra tips är att låta flera göra en värdering, för att se om resultatet blir ungefär detsamma eller om det uträknade priset skiljer sig. Därefter kan man välja hur man vill gå vidare om planen är en försäljning, utköp av delägare eller något annat.