Fastighet

Jämför mäklare enkelt utifrån dessa premisser

Många säljare av bostäder jämför mäklare nästan enbart utifrån de olika aktörernas mäklararvode i procent. Visst, arvodet är såklart en viktig faktor som du bör ta hänsyn till när du gör din jämförelse. Men det finns även andra premisser som du bör ta avstamp i för att få en bra uppfattning om vilken fastighetsmäklare som är rätt för just dig. Här tipsar vi om tre saker som du alltid bör göra för att sålla agnarna från vetet!

När du jämför mäklare kan du utgå ifrån följande premisser

Det finns flera saker som du bör ta i beaktande när du jämför mäklare. När du gör en sådan jämförelse kan du med fördel utgå ifrån följande premisser:

  • Ta in flera offerter. Se till att ta in åtminstone tre offerter när du jämför mäklare. Detta för att du ska få ett tillräckligt stort beslutsunderlag.
  • Kika på arvodena. Ta reda på hur stort mäklararvode i procent respektive fastighetsmäklare begär av dig.
  • Läs omdömen om mäklarna. Om du har möjlighet bör du även försöka bilda dig en uppfattning om de olika aktörerna. Detta kan du till exempel göra genom att läsa tidigare klienters omdömen om dem.

Vad tar mäklare i arvode generellt sett?

Det är du som säljer bostaden som betalar mäklararvodet. Detta kände du förmodligen till sedan tidigare så det kommer kanske inte som någon större överraskning. Men vad tar mäklare i arvode generellt sett?

Vanligtvis ligger mäklararvodet någonstans kring 3 % eller åtminstone i den häraden. I egenskap av säljare kan du i vissa fall lyckas förhandla dig till ett lite lägre arvode. Detta gäller inte minst om din fastighet betingar ett särskilt högt pris. Om så är fallet kan du be din fastighetsmäklare att sänka sitt procentuella mäklararvode lite grann. Sannolikheten är stor att denne nappar på betet och går med på att ta en lägre andel av köpeskillingen i arvode.

Det finns såklart även fastighetsmäklare som är benhårda med sitt arvode. I sådana fall kan det vara svårt att förhandla sig till ett lägre sådant. Men det betyder ju inte att du bör avstå från att i alla fall försöka!

Bygg

En takrenovering kan se ut på olika sätt – det går till exempel att byta ut hela taket, punktreparera små skador eller att lägga på en ny och skyddande ytbehandling. Att hålla taket helt och i gott skick är viktigt och det är därför även viktigt att hålla koll efter skador och andra tecken på att det kan behövas åtgärder.

Varningstecken – då behövs en takrenovering

Det kan vara väldigt svårt att upptäcka skador på ett stort tak med blotta ögat och därför är det viktigt att göra grundliga inspektioner med jämna mellanrum. Ett tips är att se över taket en gång per år – till exempel varje höst eller vår. Skador som syns, till exempel i form av skadade pannor, bör åtgärdas så snabbt som möjligt. Att byta ut en eller ett par pannor är dessutom ganska enkelt och kan ses som en enklare form av takrenovering.

Däremot finns även delar av taket där det kan vara klurigare att veta skicket. Är taket till exempel av betong- eller tegelpannor finns en underlagspapp under dessa – vilken har betydligt kortare livslängd än själva pannorna. Ett tips här är därför att lyfta några pannor här och där, för att se att pappen är hel.

Andra varningstecken på att en takrenovering kan börja vara aktuell är:

  • Mögel
  • Takmaterialets livslängd har passerat
  • Fukt- och/eller vattenansamlingar

Alternativ till takbyte

Om taket är i så pass dåligt skick att det behöver bytas så är det inte mycket att göra åt saken, mer än att just byta ut det. Är det däremot i hyggligt gott skick kan det räcka med en enklare takrenovering för att få bukt med skadorna, för att sedan lägga på en ny och skyddande ytbehandling.

Även detta kan ses som en form av takrenovering, då det som sagt både ger ett skydd samtidigt som det ger taket ett snyggare utseende. Färgen och ytbehandlingen som används bildar ett nytt ytskikt som håller vatten och fukt borta, den nya glasiga ytan gör det svårt för mögel och annan påväxt att få fäste och så vidare. Kort och gott kan det vara ett bra alternativ för att slippa lägga om hela taket, om förutsättningarna för åtgärden är rätt.