Info

Cykling har blivit ett allt populärare transportmedel, vilket har lett till ökat behov av robusta och funktionella cykelparkeringar i offentliga utomhusmiljöer. Cykelställ som är anpassade för offentlig användning måste vara hållbara, säkra och användarvänliga för att möta de utmaningar som följer med exponering för väder och stöld. cykelställ.org är en informationssida om just cykelställ för offentlig utomhusmiljö.

Cykelställ – material och hållbarhet

Varmgalvade eller varmförzinkade cykelställ är idealiska för offentlig utomhusanvändning. Dessa material är motståndskraftiga mot rost och kan därmed klara av långa perioder utomhus utan att förlora sin funktion eller estetik. Denna typ av cykelställ kan dessutom förlängas med moduler, vilket gör dem flexibla och anpassningsbara till olika miljöer.

Med erfarenhet av att ha levererat cykelparkeringar till en mängd olika kunder, inklusive kommuner, BRF:er och företag, har företaget utvecklat en djup förståelse för vad som krävs för att skapa effektiva cykelparkeringar i offentliga utomhusmiljöer.

Säkerhet och stöldskydd för cyklar

Med ökad försäljning av cykelställ med låsbågar, som möjliggör låsning av cykelramen, adresserar företaget det växande problemet med cykelstölder. Genom att tillhandahålla cykelställ som gör det svårare för tjuven att stjäla cyklarna, bidrar dessa lösningar till en tryggare cykelparkering. För platser med begränsat utrymme erbjuder företaget vertikal parkering och golvlösningar. Vertikal parkering är en platsbesparande lösning som dock kräver en viss ansträngning från användaren. Golvparkering med två våningar är också ett alternativ för platser med begränsat utrymme, men de kräver en högre takhöjd och är mer tidskrävande att använda.

Produkterna är tillgängliga via olika återförsäljare, vilket garanterar att kunder över hela Sverige kan få tillgång till dessa cykelställ. Återförsäljarna erbjuder ett brett sortiment av uteprodukter, inklusive cykelställ och tillhörande utrustning. Cykelställ för offentlig utomhusmiljö är en viktig del av stadsplanering och infrastruktur. Genom att välja rätt material, design och säkerhetsfunktioner kan man skapa hållbara och säkra cykelparkeringar som uppmuntrar fler att välja cykeln som transportmedel, samtidigt som man skyddar dem mot stöld och väderpåverkan.

Info

5 saker att känna till innan du köper ett cykelställ

När det kommer till att investera i ett cykelställ som är tänkt att användas av flera olika personer finns det mycket som du bör tänka på. Detta oavsett om investeringen ifråga är tänkt att göras för ett företag, en skola eller ett bostadsområde. Det finns helt enkelt många olika faktorer som du bör ta hänsyn till. Ett felaktigt val kan visa sig bli kostsamt i längden. I denna artikel belyser vi vissa viktiga saker som du bör känna till och överväga för att göra det bästa möjliga valet.

Väg in följande faktorer i ditt val när du väljer ett cykelställ

Önskar ni få en säkrare cykelsparkering? Då kan ett cykelställ från cykelställ.se vara ett bra alternativ. Innan du investerar i ett specifikt ställ för cyklar bör du väga in följande faktorer i ditt val:

 1. Kapacitet och utrymme. Det första steget i urvalsprocessen är att fastställa hur många cyklar stället ska ha utrymme för. Kapaciteten bör anpassas utifrån det nuvarande och förväntade framtida behovet. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till det tillgängliga utrymmet där stället ska placeras.
 2. Material och hållbarhet. Materialvalet har en direkt inverkan på cykelställets livslängd och underhållskrav. Rostfritt stål och galvaniserat stål är två populära materialval utifrån deras hållbarhet och låga underhållskostnader. Det är viktigt att stället kan motstå olika väderförhållanden, särskilt om det kommer att placeras utomhus.
 3. Säkerhet. Ett cykelställ fyller flera olika funktioner, såsom att effektivt förvara cyklar på ett ställe. Men en annan viktig uppgift som dessa ställ har är att trygga cyklarnas säkerhet. Därför bör stället vara utformat på ett sådant sätt att det försvårar för tjuvar att snabbt och enkelt knycka en cykel. Utöver själva konstruktionen bör även placeringen beaktas för att minska risken för stölder.
 4. Användarvänlighet. Komplexa eller trånga lösningar kan avskräcka användare från att använda stället. Detta kan leda till att cyklar istället lämnas på olämpliga eller osäkra platser. Därför är det viktigt att cykelstället är lätt att använda. Det bör vara enkelt och smidigt att såväl parkera sin cykel i stället som att ta ut den från detsamma.
 5. Estetik och design. Funktionaliteten är förstås den viktigaste, men estetiken och designen bör inte negligeras. Ett ställ för cyklar som är väldesignat kan förhöja det övergripande intrycket av en plats. Idag finns det moderna och stilrena alternativ att välja bland som kan vara ett bra komplement till den befintliga arkitekturen.
Info

I Stockholm finns kontorshotell som hyr ut platser per dag, per månad eller per år. Detta i allt från flexibla och öppna lokaler till klassiska kontorsmoduler. Allt för att möta olika företages behov av arbetsplats och platser att hålla möten på.

Bokning av en dag

Olika kontorshotell har olika regler gällande hur lång tid som bokning kan ske. Hos vissa går det att boka enstaka dagar. Det finns även ett par olika alternativ att välja på.

 • Drop-in Cowork
  Ett par företag erbjuder drop-in platser inom Cowork-miljöer. Företagare kan komma med laptop och koppla upp sig på WiFi samt få tillgång till kaffe, skrivare och enklare tjänster. Det blir både ett sätt att jobba ostört samt ett sätt att umgås på fikapauser. Vilka olika tjänster som dessa företag erbjuder kan variera väldigt mycket.
 • Hotellrum
  Flera hotell erbjuder uthyrning av hotellrummen dagtid. Priset är betydligt lägre än vid övernattning. Den som hyr hotellrummet kan förväntas använda skrivbord och toalett men kanske inte får bädda upp sängen osv. På detta sätt krävs minimal städning efter av hotellets personal när kontorsdagen är slut. En hotellkedja som erbjuder detta alternativ i Stockholm hyr ut hotellrum för ca 300 kronor per dag. Det är därmed ca 30 % av priset för att hyra hotellrummet ett helt dygn.
 • Boka möteslokal per timme
  Ytterligare ett alternativ är att hyra möteslokaler. De kan till och med hyras per timme för de som inte behöver lokalen hela dagen. Ett bra alternativ om flera ska träffas för att ha genomgångar, mindre konferenser eller möten. Däremot är det inte ett ekonomiskt alternativ om enbart en person ska jobba en dag.

Bokning en dag i veckan löpande…

Det finns även flera kontorshotell i Stockholm som erbjuder öppen planlösning och arbetsplatser för de som vill sitta på kontor ”några dagar i veckan”. Det kan exempelvis vara möjligt att hyra tillgång till dessa komplex ”3 dagar i veckan” eller ”dygnet runt”. Hur många som ska få tillgång, samt hur stor del av veckan som tillgång ska ges, avgörs av priset.

Se utbud av kontorshotell i Stockholm

Ett stort antal av de fastighetsägare som har kontorshotell i Stockholm annonserar sitt utbud på webbplatser där företag kan söka passande kontor. Detta oavsett om det söks efter ett löpande avtal på stora lokaler eller om det bara handlar om någonstans att sitta en dag i veckan. Ett bra sätt är därmed att börja sökningen på dessa portaler.

Info

Äger du en fastighet i Malmö och funderar på relining? I så fall kan idé vara att anlita en reliningkonsult som kan hjälpa till på vägen. Arbetsmetoden är relativt ny i Sverige och av den anledningen kan det vara tryggt att ha ett proffs med – både för rådgivning och praktisk hjälp under processen. Läs mer om vad en sådan konsult kan erbjuda här.

Vad är relining?

Relining är en slags renovering av rör och stammar i fastigheter. Tidigare har den enda lösningen för ”trötta” stammar varit stambyte men med denna relativt nya metod går det att öka på livslängden 10 – 20 år framöver, och på så vis skjuta på det omfattande bytet.

Renoveringen innebär att rören får en ny beläggning på insidan som gör dom täta och fräscha igen – ett arbete som är både billigare och snabbare än att genomföra än just ett stambyte.

Anlita konsult för relining i Malmö

Har du en fastighet med gamla stammar som behöver ses över kan det vara en idé att anlita en konsult som arbetar inom området relining i Malmö. Du får bland annat hjälp med följande:

 • Förstudie – Första steget i processen är att ta reda på stammarnas faktiska status. Kan relining vara en lämplig åtgärd eller inte?
 • Upphandling – Om svaret på ovanstående fråga är ja, och du som fastighetsägare väljer att gå vidare med processen, kan konsulten hjälpa till med upphandlingen för entreprenaden – för att hitta lämplig utförare i Malmö som kan ta sig an jobbet.
 • Projektledning – Konsulten projektleder hela processen från börjar till slut. Här ingår bland annat löpande kontroller och kommunikation med den aktuella entreprenören.
 • Besiktning och inspektion – Arbetet följs upp och kontrolleras regelbundet under hela processen för att säkerställa korrekt utförande och kvalitet. När arbetet är klart sker en inspektion, där alla ledningar dokumenteras på film. Kontroller och filmer granskas sedan av en tredje part, för att se till att arbetet uppfyller dom krav som finns.

Tips!

För den som vill anlita en konsult i samband med relining är ett bra och enkelt tips att leta efter en aktör som är BRIF certifierad. BRIF står för ”Branschföreningen Relining i Fastigheter” och certifieringen ger kunden både trygghet och säkerhet att arbetet utförs på ett korrekt sätt, utifrån dom branschregler som finns. Via dess hemsida går det att hitta certifierade företag i, och närheten av, Malmö.

Info

Ozongeneratorer är maskiner som producerar och utsöndrar ozon. Denna formidabla gas kan användas för att avlägsna odörer inomhus samt i bilar, båtar etc. Det hela sker på molekylnivå, där ozonets molekyler angriper de molekyler som ger upphov till dålig lukt. Därmed är detta det mest effektiva sättet att ta bort dålig lukt på!

Nedan besvarar vi vanliga frågor om denna typ av maskiner!

Svar på vanliga frågor om ozongeneratorer

Dessa är några av de vanligaste frågorna om dessa maskiner:

 • Vad är skillnaden mellan ozongeneratorer och luftrenare? Den förstnämnda maskinen skapar och utsöndrar ozongas för att rena luften och föremålen i rummet. Luftrenaren använder sig istället av ett luftfilter för att fånga in de ämnen i rummet som förorenar luften.
 • Kan de få bort röklukt från ett rum? Ja, dessa maskiner är faktiskt kapabla att utföra det svåra jobbet att ta bort lukten av cigarettrök. Ozonet attackerar de molekyler som får röklukten att stanna kvar i rummet. Därmed kan det även få bort brandrök, matos och andra odörer.
 • Hur lång tid tar det innan ozonet försvinner ur luften? Beroende på hur stor mängd ozongas som produceras tar det mellan en halvtimme och 4 timmar. Generellt sett bör du avvakta 1-2 timmar innan du går in i rummet efter att ha behandlat det med ozongas. Du bör dock följa tillverkarens instruktioner för din specifika maskin.
 • Kan ozongasen få bukt med mögel? Ja, tack vare att en så pass hög koncentration av ozon förs ut i luften kan dessa maskiner neutralisera mögelsporer. Därför används de ofta för just detta ändamål. Med det sagt behöver ytan även rengöras ordentligt efteråt för att möglet ska kunna avlägsnas helt.
 • Hur länge håller ozongeneratorer? Detta beror på vilken maskin du köper och från vilken tillverkare. Den generella livslängden för denna sorts maskiner är cirka tre år. Men det beror bland annat på hur ofta den används och även på andra faktorer.
 • Försvinner lukten av ozon lätt? Ja, lukten av ozon försvinner vanligtvis efter 12-24 timmar från det att behandlingen har avslutats. Om du skulle råka behandla en yta alltför mycket kan det dock ta några veckor innan lukten försvinner.
Info

Undrar du vad som egentligen menas med spotpris på el? Detta begrepp är inte så krångligt som man kanske skulle kunna tro. Det beskriver helt enkelt det pris som gäller för dagen, just nu. Många svenskar har nämligen ett rörligt elpris som följer utvecklingen på Nordpool – vår nordiska elbörs. Där justeras priset timvis utifrån marknadskrafter såsom tillgång och efterfrågan. Det finns dock även andra faktorer som kommer i spel och avgör priset.

Spotpriset är helt enkelt det pris som en elhandlare betalar för att köpa in el från elbörsen. Detta pris ligger sedan till grund för det pris som du själv betalar för den el som du förbrukar. Om spotpriset är högre blir ju även priset ut mot dig som konsument högre!

Dessa faktorer påverkar dagens spotpris på el

Som vi redan har nämnt påverkas dagens spotpris på el av flera olika faktorer. Två exempel på sådana är:

 • Vädret
  Som vi redan har nämnt styr tillgång och efterfrågan elpriset. När vädret är kallt och torrt skjuter priset därför i höjden. Är vädret istället blött och milt går det generellt sett ner. Även vinden påverkar priset då tillgången på el producerad genom vindkraft är större när det blåser mer.
 • Elförbrukning
  En annan faktor som är kopplad till tillgång och efterfrågan är elförbrukningen i landet. Vi syftar då på att efterfrågan på el är högre om dagarna. Detta beror på att många industrier och andra företag som konsumerar mycket el är som mest verksamma just då. Lite senare på dagen är aktiviteten i företagsvärlden lägre och efterfrågan går då ner. Därför är priset som lägst under kvällstid och nattetid.

Priset på el högre i år än i fjol

När man jämför spotpriset på el mellan olika årtal ser man en intressant utveckling. Generellt sett är priset högre under vinterhalvåret än under sommarhalvåret. Detta är dock ingen absolut sanning utan mer av en trend. Men vi kan även se att priset har varit betydligt högre under 2021 än under 2020. Under 2019 låg det genomsnittliga priset oftast någonstans mellan 2020 och 2021 års priser.