Företag

Så kan en företagsvärdering gå till

Det finns flera anledningar till att en företagsvärdering kan vara aktuell. Det kan handla om ren nyfikenhet kring företagets värde, att en delägare ska köpas ut, att företaget ska säljas eller att man funderar på att köpa ett företag. Nedan finns exempel att läsa på hur en sådan värdering kan gå till.

Olika metoder för företagsvärdering

Det kan som sagt finnas flera olika orsaker till att man vill genomföra en företagsvärdering – där resultatet av värderingen visar hur mycket ett företag är eller kan vara värt. Enligt ett exempel från en företagsförmedling som finns i Stockholm är det vanligt att man använder sig av följande metoder för att få fram värdet:

  • Substansvärdering – En vanlig start när ett företag ska värderas är så kallad substansvärdering. Det innebär att man räknar ut substansvärdet – det vill säga skillnaden mellan tillgångar och skulder inom företaget. Detta är en enkel metod som ger ett exakt resultat – åtminstone i dom fall där det är enkelt att hitta marknadspriser för tillgångarna.
  • Avkastningsvärdering – Detta är den vanligaste metoden för företagsvärdering och här utgår man från företagets genomsnittliga resultat från ett par år tillbaka, och något år framåt. Resultatet räknas upp med en faktor, vanligen mellan 3–7 där en låg faktor gör att risken är hög och priset därmed lågt.
  • Marknadsvärdering – En marknadsvärdering är en annan metod för företagsvärdering, där man helt enkelt tar reda på företagets marknadspris. Hur mycket är marknaden, enligt erfarenheter, villig att betala för en liknande verksamhet? Man kan säga att man gör en jämförelse från andra försäljningar och avgör värdet utifrån det.
  • Likvidationsvärdering – Likvidationsvärdering kallas även för slaktvärde och innebär att man tar reda på hut mycket man kan få betalt för företagets tillgångar om verksamheten skulle upphöra. Företagets värde är det som kvarstår när tillgångar har sålts, skulder har betalats och så vidare.

Om man vill ha hjälp med en företagsvärdering, till exempel inför en försäljning, kan man vända sig till en företagsförmedling som kan ta sig an uppdraget. Ett bra tips är att låta flera göra en värdering, för att se om resultatet blir ungefär detsamma eller om det uträknade priset skiljer sig. Därefter kan man välja hur man vill gå vidare om planen är en försäljning, utköp av delägare eller något annat.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *