Okategoriserade

Bodelning, egendom och testamenten

Egendom är helt enkelt nettovärdet av, antingen död eller levande, storleken på en individs förmögenhet. Det inkluderar beloppet av hans egendom minus alla skulder och andra fordringar på sin egendom.

Det bästa sättet att fastställa en egendom är att bedöma värdet av alla tillgångar som ägs av personen under hans eller hennes liv totalt, inklusive skulder. En person antas vanligtvis ha testamenterat all sin förmögenhet till sina arvingar. Om en person dör utan testamentet, betyder det att det inte finns någon vilja, och därför ingen bouppteckning. Det finns vanligtvis en period efter ett dödsfall innan bodelning kan göras, dock, och det är mycket viktigt att få detta gjort långt innan ett beslut fattas på gården.

Ärva en fastighet

När ett bodelningen är gjort, kommer domstolen att avgöra vilken typ av som är lämplig för situationen. Värdet kommer att baseras på värdet av tillgångar och skulder och typen av ränta. Den kan också grunda sig på andra faktorer, såsom hur länge den avlidne hade tillgångarna och hur länge han eller hon hade ansvaret. Domstolen kommer inte att beakta värdet av eventuella skulder för den avlidne tills bodelningen är klar. Det kan också omfatta värdet av alla fastigheter som den avlidne ägde innan testamentet gjordes. Om bodelning gjordes inom sex månader efter dödsfallet, kan domstolen också beakta eventuella förbättringar av tillgångarna innan testet gjordes. Tillgångar som kan betraktas som en del av gården inkluderar följande: fastigheter, bilar, båtar, konstverk, smycken, kläder, kontanter, bankkonton, pensionsplaner och livförsäkringar. Dessa poster kan delas mellan arvingarna i ett testamente, men om de lämnas utanför testamentet, måste de gå till bouppteckning domstol. I vissa stater föreskrivs i lagen fördelningen av tillgångarna utan att dela upp dem. I detta fall har den person som har den största andelen rätt att erhålla tillgångar som inte ges till någon annan.

Om det finns tillgångar som inte tillhör den person som dog, kommer en domstol att dela upp dessa tillgångar mellan arvingarna i ett testamente. Bodelning inträffar när uppskattat värde har slutförts och bodelnings stadgan inte anger att den efterlevande maken har rätt till någon del av den avlidnes dödsbo. Det inträffar när bodelningen inte kan slutföras, och stadgan endast föreskriver att distribuera tillgångar till barnen eller arvingarna. Barn till den avlidne har rätt att få hela tillgångarna i sina föräldrars kvarlåtenskap. Bodelning stadgan påverkar inte några barn som inte är relaterade till den avlidne. En annan typ av problem inträffar när bodelningen inte är komplett och den avlidne har mer än en make eller barn och det finns inte några levande arvingar.

Bodelning inträffar när en efterlevande make dör och dödsboet går från den avlidne till en annan person, såsom en make eller ett barn, utan testamente. Testamentet måste undertecknas för att den personen ska ha äganderätt och kontroll över dödsboet. Denna typ av testamente kan göras av en personlig representant. Bouppteckning, vilket betyder ”domstol administration,” innebär domstolen hantering bouppteckning domstolshandlingar, inklusive fördelningen av tillgångarna. Probate domstolar är tillgängliga för detta ändamål i alla 50 stater.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *